اخبار:   

چارت کاردانی ناپیوسته حسابداری PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیریت   
شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۰

دریافت چارت

 

دانشگاه

تاریخچه
چشم انداز و اهداف
قوانین و مقررات
امکانات واحد

مدیریت

ریاست
مدیریت عمرانی
مدیریت پژوهشی
معاونت آموزشی ودانشجویی
معاونت اداری و مالی
مدیریت فرهنگی

افراد

کارکنان

آلبوم تصاویر

آلبوم تصاویر دانشگاه

اوقات شرعی

°F°C
yazd
Invalid Location Provided

اوقات شرعی