معاونت چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

این واحددانشگاهی دارای معاونت آموزشی دانشجویی و مدیرکل اداری مالی میباشد.

آقای دکتر محمدهادی کریمی تفتی  معاونت آموزشی دانشجویی واحد را عهده دار میباشند.

 

دکتر محمدهادی کریمی تفتی

معاونت آموزشی دانشجویی فرهنگی

آقای جواد دهقان مدیریت کل اداری مالی واحد مهریز رابرعهده دارند

جواد دهقان

مدیر کل اداری مالی واحدمهریز

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۶