قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل وانتقال چاپ
نوشته شده توسط مدیریت   
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹

ثبت درخواستهای نقل وانتقالات دانشجویی از تاریخ 97/3/20لغایت 97/4/15تنها از طریق سامانه منادا به آدرسwww.monada.iau.irامکان پذیر میباشد.