اخبار:   

کارکنان PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیریت   
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۹

کارشناس  فارغ التحصیلان: اصغر زارعزاده

داخلی124

مسئول امور اداری:محمد برخورداریان

داخلی 113

 

 

 

مدیرکل امورمالی و اداری:محمدجواددهقان

داخلی107

تدارکات ونقلیه:مجیدصبری

داخلی117

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهبانی:محسن زارع

داخلی119

مسئول شهریه وحراست :مهدی مطهریان

داخلی105

 

مدیر آموزش:مهدی بیک

داخلی114

 

 

کارشناس پژوهشی:منصورقاصدزاده

داخلی140

 

 

 

 

مسئول دبیرخانه:خانم رعدآبادی

داخلی108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶
 

دانشگاه

تاریخچه
چشم انداز و اهداف
قوانین و مقررات
امکانات واحد

مدیریت

ریاست
مدیریت عمرانی
مدیریت پژوهشی
معاونت آموزشی ودانشجویی
معاونت اداری و مالی
مدیریت فرهنگی

افراد

کارکنان

آلبوم تصاویر

آلبوم تصاویر دانشگاه

آب وهوا واوقات شرعی

°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!

اوقات شرعی